AR CODE : วิทย์ ป. 4

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR COCE : วิทย์ ป. 6

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : Banbua AR

512-512

ข้อมูลบ้านบัว

บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน  โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

ป้ายและตัวอย่าง AR Code

จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง Marker

ป้ายดิจิตอลบอร์ด

ป้ายดิจิตอลบอร์ดเป็นป้ายที่มีความแข็งแรง ทนทาน ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อใช้คู่กับงาน AR Code จะทำให้ ผู้ใช้งานมองเห็นสีสันที่ชัดเจน ไม่ซีดจาง ทางเราจึงแนะนำป้ายดิจิตอลบอร์ดให้ลูกค้าสำหรับงานภายนอกเสมอ

AR CODE : SSRU AR

วิธีการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SSRU AR เพื่อใช้ Scan กับวารสารและเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เป็นวีดีโอและโมเดล 3 มิติ นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE

เทคโนโลยี AR CODE (Augmented reality) คือการสผานเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่ เนื้อหาดิจิตอล

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : Art in Paradise (อาร์ท อิน พาราไดซ์)

iOS Download

Android Download

ENGLISH :
Enjoy being a part of art with AIP AR phone and tablet application.

—-
Simply point your device at the paintings in Art in Paradise. The application will automatically add AR effects to your photos or videos and make our interactive art more stylish, creative and fun!

THAI:

เชิญร่วมสนุกกับการเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต ผ่านแอ็พพลิเคชั่น AIP AR
———-
เพียงคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ โฟกัสไปที่รูปภาพวาดบนผนัง ของอาร์ต อิน พาราไดซ์ แอ็พพลิเคชั่นจะเพิ่มลูกเล่นพิเศษหรือเอฟเฟกต์ของ AIP AR ให้กับการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอของคุณให้มีสไตล์ที่หลากหลาย สร้างสรรค์และสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

CHINESE:
通过手机和平板使用AIP AR 这个应用和艺术一起快乐的玩耍吧!

—-

你只要使用你的手机和平板点击AIP AR应用上的 “art in paradise” 的图标,此应用将自动在你的照片或视频中添加AIP AR效果,使我们与艺术的互动更加有格调、创造性和趣味性。

Marker Chiang Mai

Marker Pattaya

Marker Bangkok