AR CODE – AR Chao Phraya Express Boat

วิธีการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น AR Chao Phraya Express Boat
เอาไว้ใช้สร้างประสบการณ์ที่แปลกให้ในการรับชมตัวอย่างของท่าเรือและเรือรับส่งผู้โดยสารในอนาคต แบบ 3 มิติ เมื่อผู้ใช้ Scan กับภาพที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้แสดงโมเดล 3 มิติ

วิธีการดาวโหลดแอพพลิเคชั่น
1. ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่นใน Store
2. ดาวโหลดผ่านสัญญาณ WiFi
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอพพลิเคชั่น
4. ไปที่เมนู AR Code
5. ส่องที่ภาพ Marker
6. โมเดล 3 มิติ จะปรากฎณ์

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)