AR Code – AR Ancient Lumphun

iOS Download

Android Download

แอพพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ผสานเทคโนโลยีแบบเสมือนจริง (AR Code) ทำงานบนระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

Marker

AR Code : MEA Calendar 2017

การไฟฟ้านครหลวง จัดทำแอพพริเคชั่น MEA Calendar 2017 ขึ้นประกอบการใช้งานปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2560 ชุด เอกองค์อัครศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานถึง 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปีด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นอเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 45 เพลง จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน” โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 12 เพลง พร้อมกับภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลง ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ ออกเผยแพร่ ด้วยแอพพริเคชั่น MEA Calendar 2017 นี้โดยแอพพริเคชั่นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิค AR Code เพื่อใช้ส่องไปที่ปฏิทินและสมุดบันทึกดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่เสมือนจริง

Marker

MWA Fun Fest

iOS Download

Android Download

MWA Fun Fest by MWAIT เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพสัญลักษณ์โลโก้ของงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง เพื่อแสดงตัวตุ๊กตามาสคอต “น้องหยดน้ำ” ที่สามารถแชร์ภาพถ่ายผ่าน โซเชียลมีเดียคือ เฟสบุ๊คได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกๆสายงานด้านวิชาการของการประปานครหลวง

Marker

AR Chao Phraya Express Boat

iOS Download

Android Download

แอพพลิเคชั่น AR Chao Phraya Express Boat
เอาไว้ใช้สร้างประสบการณ์ที่แปลกให้ในการรับชมตัวอย่างของท่าเรือและเรือรับส่งผู้โดยสารในอนาคต แบบ 3 มิติ เมื่อผู้ใช้ Scan กับภาพที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้แสดงโมเดล 3 มิติ

วิธีการดาวโหลดแอพพลิเคชั่น
1. ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่นใน Store
2. ดาวโหลดผ่านสัญญาณ WiFi
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอพพลิเคชั่น
4. ไปที่เมนู AR Code
5. ส่องที่ภาพ Marker
6. โมเดล 3 มิติ จะปรากฎณ์

Marker

AR BANGPU

iOS Download

Android Download

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับเทคโนโลยีสามมิติเสมือนจริง (AR Code) สถานตากอากาศบางปูฯ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ มิได้เป็นเพียงที่พักตากอากาศ ทานอาหาร หรือเต้นลีลาศริมทะเลอีกต่อไป แต่ที่แห่งนี้ ยังมีเรื่องราวทางธรรมชาติให้ค้นหาอีกมากมาย รอคอยทุกท่านให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติใกล้เมือง และที่แห่งนี้ กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากลอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ ห้องเรียนธรรมชาติกลางเมืองอุตสาหกรรม เปิดโลกการเรียนรู้สู่เรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน อย่างเป็นระบบ และข้อมูลพื้นฐาน 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู ตั้งแต่ จากภูเขาถึงทะเล ป่าชายเลน หาดโคลน และโลกของนก

Marker

AR PHYA THAI PALACE

iOS Download

Android Download

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ “พระราชวังพญาไท” หรือเรียกสั้นๆว่า “วังพญาไท” วังเก่าใจกลางกรุงย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของพระราชวังพญาไทคือ หอคอยสูงและหลังคายอดแหลมของพระที่นั่งพิมานจักรี ส่วนภายใน มีภาพเขียนแบบปูนเปียกเป็นลวดลายงดงามแบบตะวันตก และเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันเราขอเสนอเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality: AR) เพิ่มความสนุกนานและคำอธิบายสิ่งต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี AR Code เพียงท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE” ได้แล้ววันนี้ที่ App Store

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1.ค้นหาแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE”
2.ดาวน์โหลดผ่าน Wifi
3.เปิดแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE”
4.สแกนที่แผ่นป้าย

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินบริเวณถนน “ซางฮี้” ซึ่งเป็นที่สวนและนาบริเวณริมคลองสามเสนติดกับทุ่งพญาไทเป็นที่แปรพระราชฐานเพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ แล้วโปรดให้สร้างพระตำหนักพระราชทานนามว่า“พระตำหนักพญาไท” หลังจากนั้น พระองค์ได้เสด็จฯ มาประทับที่วังพญาไทบ่อยครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐาน จากในพระบรมมหาราชวังมาประทับที่วังพญาไทเป็นการถาวรจนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับในวังพญาไท และโปรดเกล้าฯให้ยกวังพญาไทขึ้นเป็น พระราชวังพญาไท พระราชมณเฑียรสถานที่สร้างขึ้นใหม่นี้ เป็นหมู่พระที่นั่ง ๓ องค์ ซึ่งเชื่อมต่อกัน ได้แก่พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส และยังมีพระที่นั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก คือ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ และพระตำหนักเมขลารูจี เปิดให้ชมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน ๒ รอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

Marker

THAILAND TOURIST TRIPS & TIPS AR BOOK

iOS Download

Android Download

THAILAND TOURIST TRIPS AND TIPS AR BOOK
———————————————————————————————————-

Learn Thai Culture Tips in 3D, with the Augmented Reality AR Code
Application from Thailand’s Tourist Police! This new technology is the
safest way to travel around Thailand, including do’s and don’ts, tourism
information, Tourist Police contact information and much, much more!

Thailand’s Tourist Police are ready to serve, provide care and ensure
the safety of tourists including protecting lives, assets and belongings,
to offer convenience in service and to build tourist confidence in
prevention of crime, solving problems and providing a prompt
response to any situation that may require assistance.

Now you can use this exciting application for:
– Information on ‘Discover Thainess’ of 12 Cities Hidden Gems that you
must visit
– Tips on Thailand Do’s and Don’ts while travelling in Thailand
– Contact information for Tourist Police Stations around the country
and Call Centre 1155 which you can directly reach from this
application!

Marker

AR Code – สถานตากอากาศบางปูฯ

วิธีการใช้งาน

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับเทคโนโลยีสามมิติเสมือนจริง (AR Code) สถานตากอากาศบางปูฯ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ มิได้เป็นเพียงที่พักตากอากาศ ทานอาหาร หรือเต้นลีลาศริมทะเลอีกต่อไป แต่ที่แห่งนี้ ยังมีเรื่องราวทางธรรมชาติให้ค้นหาอีกมากมาย รอคอยทุกท่านให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติใกล้เมือง และที่แห่งนี้ กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากลอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ ห้องเรียนธรรมชาติกลางเมืองอุตสาหกรรม เปิดโลกการเรียนรู้สู่เรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน อย่างเป็นระบบ และข้อมูลพื้นฐาน 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู ตั้งแต่ จากภูเขาถึงทะเล ป่าชายเลน หาดโคลน และโลกของนก

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR Code – พระราชวังพญาไท

วิธีการใช้งาน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ “พระราชวังพญาไท” หรือเรียกสั้นๆว่า “วังพญาไท” วังเก่าใจกลางกรุงย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของพระราชวังพญาไทคือ หอคอยสูงและหลังคายอดแหลมของพระที่นั่งพิมานจักรี ส่วนภายใน มีภาพเขียนแบบปูนเปียกเป็นลวดลายงดงามแบบตะวันตก และเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันเราขอเสนอเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality: AR) เพิ่มความสนุกนานและคำอธิบายสิ่งต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี AR Code เพียงท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE” ได้แล้ววันนี้ที่ App Store

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1.ค้นหาแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE”
2.ดาวน์โหลดผ่าน Wifi
3.เปิดแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE”
4.สแกนที่แผ่นป้าย

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE – AR Chao Phraya Express Boat

วิธีการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น AR Chao Phraya Express Boat
เอาไว้ใช้สร้างประสบการณ์ที่แปลกให้ในการรับชมตัวอย่างของท่าเรือและเรือรับส่งผู้โดยสารในอนาคต แบบ 3 มิติ เมื่อผู้ใช้ Scan กับภาพที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้แสดงโมเดล 3 มิติ

วิธีการดาวโหลดแอพพลิเคชั่น
1. ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่นใน Store
2. ดาวโหลดผ่านสัญญาณ WiFi
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอพพลิเคชั่น
4. ไปที่เมนู AR Code
5. ส่องที่ภาพ Marker
6. โมเดล 3 มิติ จะปรากฎณ์

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)