กาฬสินธุ์ AR

iOS Download

Android Download

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ AR Code โดยใช้เทคโนโลยีผ่าน Recall เพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้า

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

Marker

แผนที่ชุมชนท่องเที่ยว

AR สสวท. คณิต มัธยม

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาคณิตศาสตร์ภาคบังคับได้พัฒนาสื่อคณิตศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

Marker

AR CODE – DeltaPSU AR

iOS Download

Android Download

Description

This app is designed to work specifically with the Delta Standard Power Supplies Catalog October 2016 and Brochures. It works with any Android/iOS device with a camera. Due to the use of high resolution 3D models, the app performance is strictly dependent on the device’s CPU and memory specifications. This app runs on compatible devices with a rear facing camera.

Experience our products in 3D perspective with your Delta Standard Power Supplies Catalog with this FREE Augmented Reality app.

If you have the catalog, please download this FREE app and see the product spring into the real world from its pages in amazing interactive 3D model.

Tab AR Off and swipe your finger on the model to get a 360-degree view. Stretch your fingers on the screen to zoom in/out. Tab AR On to scan new 3D model.

How it works:
To see the product in 3D, find the blue AR logo in your Delta Standard Power Supplies Catalog. Then launch the app, point your device’s camera at the page while it is opened flat on a flat surface like the desk and watch Delta power supplies pop up to the real world!

TESTED on iPhone 6+, iPhone5s, iPhone SE, iPad 2, iPad Pro, Samsung S7 Edge
In case you have difficulties downloading or using the app, please write to us at  info@deltapsu.com. Your feedback to improve our app are much appreciated. Thank you.

Support URL

http://deltapsu.com/feedback

Marketing URL

http://deltapsu.com/

Contact Information

Delta Electronics (Thailand) PCL.

909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,

Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn, Samutprakarn Province, 10280 Thailand.

Tel. : (662) 709-2800        Email Address :  info@deltapsu.com

Marker