MWA Fun Fest

iOS Download

Android Download

MWA Fun Fest by MWAIT เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพสัญลักษณ์โลโก้ของงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง เพื่อแสดงตัวตุ๊กตามาสคอต “น้องหยดน้ำ” ที่สามารถแชร์ภาพถ่ายผ่าน โซเชียลมีเดียคือ เฟสบุ๊คได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกๆสายงานด้านวิชาการของการประปานครหลวง

Marker

Author: Illusion Thai

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชียญชาญด้วย 3D MAPPING, AR CODE, VR มีผลงานมาแล้วมากมาย สนใจชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ www.illusion.in.th e mail - illusion.thai@gmail.com Phone - 080 264 3336

1 thought on “MWA Fun Fest”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *