Recall Marker image

ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพ Marker เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของ Recall และเพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นการใช้งาน ได้เข้าในเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ที่ Recall สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ เพราะเราไม่ได้แต่เพียงให้เช่าบริการ แต่เรายังพัฒนาเนื้อหาสำหรับ AR Code อีกด้วย

Video + Setup

3D Model + Animation

Vdo Alpha

VDO