ป้าย ACI (AUGMENT CAPTURE IMPOUND)

เทคโนโลยี ACI (AUGMENT CAPTURE IMPOUND) ที่ใช้การพิมพ์สีลงเนื้ออลูมิเนียม เพื่อความคงทนแข็งแรง และไม่เป็นสนิมทนต่อการเผาไหม้ ความร้อน การรบกวนจากสีสเปรย์ สามารถทำความสะอาดได้เพียงใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดโดยภาพและเนื้อหาจะไม่หลุดลอก  ผิวเคลือบหนา 25 microns

ติดต่อ คุณโจ 0637896694
E-mail : illusion.thai@gmail.com, joe@myrecall.app
Line : MESISE