เที่ยวชุมชน ยลวิถี

” เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

📲 แอพพลิเคชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จาก 76 จังหวัดทั่วไทย ประกอบด้วย

▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
▶️ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️ แพ็กเกจท่องเที่ยว
▶️ ที่พัก
▶️ ร้านอาหาร
▶️ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT)
อีกทั้งยังรวบรวมเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดไว้

🚘 เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด มาพร้อมกับแผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการวางแผนได้แบบเท่ ๆ

🌸 เที่ยวชุมชน ยลวิถี วิถีชีวิตชุมชนจาก 76 จังหวัด อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่รวบรวมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกัน

ความปลอดภัยของข้อมูล

แอปพลิเคชันนี้จะมีการสมัครเข้าสู่ระบบง่าย คือการกรอกข้อมูล

  1. ชื่อ สามารถใช้ชื่อเล่น หรือนามแฝงได้
  2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ควรกรอกตามเบอร์ที่ใช้งานจริงเพราะจะต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการลืมเบอร์มือถือ

ข้อมูลชื่อ ท่านสามารถที่จะกรอกชื่อเล่น ชื่อจริง หรือ นามแฝงได้ เพราะเราไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อแต่อย่างใด หรือนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการตลาด เพียงแต่นำข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บเป้นสถิติการเข้าใช้งานอย่างเดียว รวมถึงเบอร์มือถือของท่านด้วย