แอปพลิเคชัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ โปรแกรมประยุกต์ (application program) หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (application software) ในบางครั้งเรียกอย่างย่อว่า แอปพลิเคชัน หรือ แอป คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้รับรองการทำงานหรือกิจกรรมหลายด้านเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ตัวอย่างของแอปพลิเคชันได้แก่ โปรแกรมประมวลคำ (word processor), แผ่นตารางทำการ (spreadsheet), แอปพลิเคชันบัญชี (accounting application), เว็บเบราว์เซอร์, แอปพลิเคชันเล่นคลิปสื่อ (media player), โปรแกรมจำลองการบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ โปรแกรมตัดต่อภาพ คำว่าซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นหมายถึงแอปพลิเคชันทั้งหมด ส่วนคำว่าซอฟต์แวร์ระบบ (system software) มักหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ แอปที่ถูกสร้างสำหรับใช้งานบนมือถือเรียกว่าแอปมือถือ (mobile app)

แอปพลิเคชัน ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะสามารถถึงความสามารถของสมาร์ทโฟนออกมาใช้ได้ดีกว่า เว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ลูกค้าที่มีเว็บไซต์ขายสินค้ามักจะมีแอปพลิเคชัน เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผลงานแอปพลิเคชัน