บริษัท อิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านเทคโนโลยี AR หรือชื่อเต็ม เรียกว่า เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) โดยผลงานที่อยู่ด้านล่าง จะเป็นผลงานที่ถูกสร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมา ให้กับลูกค้าต่างๆ มากมาย เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันตามสั่งที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาโปรเจคด้านนี้ โดยในตัวอย่างจะเป็นผลงานที่ใช้กับด้านการศึกษา และด้านท่องเที่ยว รวมถึงใช้ประกอบหนังสือ หรือ ปฏิทิน

สามารถสอบถามได้ที่ คุณโจ 0637896694 illusion.thai@gmail.com

AR (AUGMENTED REALITY)