e book - illusion

E-book (electronic book)

E-book (electronic book) หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือที่มีรูปแบบเป็นไฟล์ดิจิทัล สามารถอ่านได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน E-book มักมีรูปแบบไฟล์เป็น PDF, EPUB หรือ MOBI E-book ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสะดวกในการพกพาและอ่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับหนังสือแบบดั้งเดิม

E-book มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • สะดวกในการพกพา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถอ่านหนังสือได้ในทุกที่ทุกเวลา
  • ราคาไม่แพง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับหนังสือแบบดั้งเดิม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางเล่มสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
  • เข้าถึงได้ง่าย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถอ่านหนังสือได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  • มีรูปแบบที่หลากหลาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น PDF, EPUB และ MOBI ทำให้สามารถอ่านหนังสือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย

E-BOOK ฉบับนี้เป็นรูปแบบอนิเมชัน รูปแบบที่แปลกใหม่ ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

E-BOOK ฉบับนี้เป็นรูปแบบอนิเมชัน รูปแบบที่แปลกใหม่ ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น