Magic Museum

iOS Download

Android Download

Magic Eye 3D Museum exhibits beautiful 3D wall and floor painting in various theme.Its magic magnifies when seen at a perfect angle from camera lense.

3D art paintings use techniques to create the entertaining and educational art museum where visitors are in the center of each artwork. The paintings are created using ‘trompe l’oeil’ techniques, more commonly called “trick of the eye” in English. Magic Eye 3D art museum is the first 3d art gallery in Hat Yai to offer this type of viewing experience. Visitors can interact with paintings and posing themselves so they look as if they are a part of artworks.

อาณาจักรภาพวาด 3 มิติ หาดใหญ่ แมจิคอาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ของนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภายในจัดแสดงภาพวาด 3 มิติ ศิลปะ 3มิติ หรือ ศิลปะลวงตาทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศ Trompe-l’œil ที่แปลว่า “ลวงตา” เป็นเทคนิคการวาดงานศิลปอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ภาพออกมาดูเหมือนมีความเป็นภาพ 3 มิติหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นจิตรกรรมสองมิติ แล้วเขียนภาพ ให้ดูลวงตา มีเพียงความกว้างและความยาว แต่เพราะน้ำหนักการลงสีที่แตกต่างกัน การวาดเงาลงไป ทำให้เกิดความตื้นและลึกขึ้น จนสามารถให้ความรู้สึกทางการมองของผู้ดูเสมือนเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความลึก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและโพสต์ท่าทางกับภาพวาดเสมือนตนเป็นส่วนหนึ่งของภาพศิลปะเหล่านี้

Marker

AR Code – DG เด็กสบายท้อง

Application Name : DGเด็กสบายท้อง

Description:
ถ่ายรูปกับพี่แพะ DG ด้วยแอปพลิเคชัน “DGเด็กสบายท้อง” และกระป๋องนม DG3 / DG3 Advance Gold ชวนเด็กสบายท้องมาสัมผัสประสบการณ์ AR (Augmented Reality) แบบแดนซ์ๆ กับพี่แพะ DG ง่ายๆ เพียงเปิดแอปพลิเคชัน “DGเด็กสบายท้อง” แล้วสแกนไปที่กระป๋องนม DG3 หรือ DG3 Advance Gold (ด้านหน้ากระป๋อง) เท่านี้ก็ได้ภาพถ่ายคู่พี่แพะ DG สุดน่ารัก แถมยังได้ลุ้นสบายท้องกันไกลถึงแหล่งผลิตนมแพะ ประเทศนิวซีแลนด์ กับ DG Dairy Goat

ลุ้นรางวัลทริปท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ฟรี 5 ครอบครัว และรางวัลพิเศษอีกเพียบทาง Facebook Fanpage DG Smartmom

คณสมบัติ
สแกนเพื่อถ่ายภาพ AR บนกระป๋องนม DG3 และ DG3 Advance Gold
ถ่ายภาพ และกดแชร์ทาง Facebook DGSmartmom
ยังมีฟังก์ชันใหม่ๆ อีกเพียบในอนาคต

Keyword: DG, DGเด็กสบายท้อง, DGเที่ยวฟรีนิวซีแลนด์, DGนมแพะ, เด็กสบายท้อง, นมแพะ, นมแพะDG, ดีจี

Marker

AR Code – AR Nonthaburi Travel

iOS Download

Android Download

แอพพลิเคชั่น AR Nonthaburi Travel จัดทำขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งข้อมูลสถานที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อ และสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเปิดประสบการณ์ในการใช้งาน AR Code เพื่อการบูรณาการท่องเที่ยวให้ความสนุกสนานและทันสมัยเข้ากับยุคสมัยใหม่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th

Marker

IPST SciM1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR Code ทำงานยังไง

ในบทความนี้ ผมจะมาอธิบายการทำงานของ ระบบ AR Code นะครับโดยจะยกตัวอย่างทั้งหมดเป็นภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นครับ

ภาพนี้เป็นกระบวนการแรกที่เราจะใช้แอพพลิเคชั่น AR Code คือ เปิดแอพพลิเคชั่น ต่อจากนั้นคุณสแกน หรือส่องที่ภาพ ที่เป็น AR Code

ระบบ AR Code จะทำการจับจุดต่างของสี ที่เกิดขึ้นในหน้ากล้องทั้งหมด ซึ่งกระบวนการนี้เอง ที่จะใช้การทำงานทรัพยากรความสามารถของสมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก จึงควรใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ในการใช้งาน เพื่อให้การทำงานได้ราบรื่น

และด้วยเหตุผลการจับจุดสีต่าง ๆ ของสีนี้เอง จำเป็นที่จะต้องใช้ภาพ Marker ที่มีจุดต่างของสีเยอะ การทำงาน AR Code จะยิ่งดีขึ้น

ขั้นตอนการเทียบจุดต่างของสีเพื่อความแม่นยำ ควรใช้ภาพ Marker ที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ

เมื่อระบบ AR Code คำนวณแล้วว่าจุดต่างของสีที่พบ กับระบบที่มี คล้ายกันหรือเหมือนกัน ระบบจะสร้างพื้นผิวตารางเพื่อจับแกนว่าแกนใดเป็นทิศทางไหน x y หรือ z ถ้าภาพที่เป็น Marker ของเรามีรายละเอียดน้อยการคำนวณจะทำได้ยากและเกิด อาการสั่น จึงไม่แนะนำภาพ Marker ที่มีรายละเอียดน้อย

เมื่อระบบ AR Code สามารถจับแกน X Y Z ได้เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาจะแสดงผลขึ้นมา

เนื้อหา AR Code จะอยู่ติดกับแผ่นได้อย่างแนบแน่น

DLT AR

iOS Download

Android Download

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบก AR
———————————————————————————————————-
เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณส่องไปยังผนังรูปภาพที่มีสัญลักษณ์  AR ก็จะปรากฏภาพ Animation 3D หรือ Clip VDO ขึ้นมา พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 3

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 4

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR COCE : วิทย์ ป. 6

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker