ธันวาคม 21, 2019

รับทำ 3D MAPPING – showreel TPI

TPI ได้จัดงานเลี้ยงฉลองโดยมีการใช้ 3D Mapping ผสมผสานกับหน้าจอ LED เพื่อความน่าสนใจ ยังมีหน้าจอแบบ 3D ใส่แว่น เพื่อแสดงเนื้อหาอนิเมชันแบบสามมิติลอยออกมาจากหน้าจอได้ แต่ว่าผู้เข้าร่วมงานจำเป็นที่จะต้องใส่แว่นดูสามมิติด้วย