กรกฎาคม 20, 2021

ระบบถ่ายรูปในงานสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปบนพื้นหลังสีเขียวโดยระบบนี้ จะทำการดูดสีเขียวด้านหลังออกไป และใส่ภาพพื้นหลังจากฉากละครเข้าไปแทนที่ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแทนคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้ iPad ทดแทน เพื่อมีราคาเช่าที่ถูกกว่าคอมพิวเตอร์ + กล้องเว็บแคม โดยลูกค้าสามารถเตรียม iPad มาเองได้