กรกฎาคม 21, 2023

เรียนวิทย์สนุกด้วย AR

นักเรียนสามารถทดลองและสัมผัสสิ่งของที่น่าสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องมาสัมผัสจริง การนำเสนอสิ่งของในโลกเสมือนจริงเหมือนในโลกแสดงอยู่ ทำให้การทดลองและการเรียนรู้ดูเป็นจริงและน่าสนุกขึ้น
กรกฎาคม 17, 2023

AR – การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม

เนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติม: AR สามารถเพิ่มข้อมูลสาระเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวได้