Recall – พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่
พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่ วัดเทพธิดารามวรวิหาร (Wat Thepthidaram Woraviharn) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ถ.มหาไชย กรุงเทพฯ และเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2383 – 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ

วัดเทพธิดาราม

ปัจจุบันวัดเทพธิดารามได้เก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารในกุฏิสุนทรภู่ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พื้นที่ประวัติศาสตร์มีชีวิต ที่ท่านสุนทรภู่ได้รังสรรค์ผลงานไว้มากมาย อาทิเรื่องพระอภัยมณี ให้แก่คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชม

ประวัติวัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 โดยได้ช่างจากเมืองจีน สังเกตุได้จากการออกแบบที่มีผลงานศิลปะและความเชื่อแบบจีน อย่างหน้าบันของโบสถ์ มองขึ้นไปจะพบหงส์ ที่แสดงถึงสตรีสูงศักดิ์

ที่มา : https://travel.mthai.com/blog/29694.html

………………………………………………………………………….

Recall คือแอพพลิเคชั่นผู้ให้บริการ AR Cloud ในรูปแบบ Cloud รายแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งยังรับผลิต เนื้อหาอาทิ
– วีดีโอ
– โมเดล 3 มิติ
พร้อมให้คำปรึกษาด้าน AR Code

ติดต่องานด้าน AR Code, QR Code, 3D Mapping
www.illusion.in.th
illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)