อักษรจีน AR

ยินดีต้อนรับสู่ “อักษรจีน AR” แอพพลิเคชันประกอบหนังสือนิทาน AR “50 มหัศจรรย์อักษรจีน”

อักษรจีน AR

Android Download

คำอธิบายแบบย่อ
       ยินดีต้อนรับสู่ “อักษรจีน AR” แอพพลิเคชันประกอบหนังสือนิทาน AR “50 มหัศจรรย์อักษรจีน” สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน

คำอธิบายเพิ่มเติม
ตื่นเต้นไปกับหนังสือนิทาน AR รูปแบบใหม่ เปิดประสบการณ์และสัมผัสความยิ่งใหญ่ในโลกนิทาน พร้อมเรียนรู้อักษรภาษาจีนพื้นฐานเกี่ยวกับ ตัวเรา และธรรมชาติรอบตัวกว่า 50 ตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาได้อย่างเต็มที่
“อักษรจีน AR” แอพพลิเคชันประกอบหนังสือนิทาน AR “50 มหัศจรรย์อักษรจีน” หนังสือนิทานสอดแทรกความรู้เรื่องตัวอักษรจีนเบื้องต้น โดยใช้วิธีการอธิบายแบบอ้างอิงจากอักษรจีนโบราณเป็นหลัก  ภายใต้การดำเนินเรื่องในรูปแบบของนิทานสำหรับเด็ก มีเนื้อหาสนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการและความรู้ ประกอบการนำเทคโนโลยี AR มาผามผสานกับรูปแบบหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและก้าวข้ามขีดจำกัดของหนังสือในรูปแบบปกติ  อันเป็นลูกเล่นที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ภาษาจีนให้เอื้อต่อผู้เรียนมากขึ้น  ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนตามลำดับความยากง่าย จดจำและเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
เนื่องด้วยหนังสือ “50 มหัศจรรย์อักษรจีน” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในระดับปริญญาโท จึงไม่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่แต่อย่างใด หากท่านมีความสนใจนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนสามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ 3437782377@qq.com

Marker

ติดต่องานด้าน AR Code, QR Code, 3D Mapping
www.illusion.in.th
illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)