AR CODE : Codeลับ…ส่องรถ

วิธีการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นเกมที่รอให้คุณมาร่วมตามหาคำตอบกับรถยนต์โตโยต้า กิจกรรมเกมนี้สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ใช้ได้เสริมความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์โตโยต้า ผ่านเทคโนโลยี   AR ( Augmented Reality )

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์โตโยต้าให้กับผู้ใช้ โดยการนำจุดเด่นและคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์มาสอดแทรกในเกมให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุก

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

วิธีการใช้งาน