DLT AR

iOS Download

Android Download

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบก AR
———————————————————————————————————-
เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณส่องไปยังผนังรูปภาพที่มีสัญลักษณ์  AR ก็จะปรากฏภาพ Animation 3D หรือ Clip VDO ขึ้นมา พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้

Marker