กาฬสินธุ์ AR

iOS Download

Android Download

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ AR Code โดยใช้เทคโนโลยีผ่าน Recall เพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้า

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

Marker

แผนที่ชุมชนท่องเที่ยว

AR สสวท. คณิต มัธยม

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาคณิตศาสตร์ภาคบังคับได้พัฒนาสื่อคณิตศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

Marker

AR Code ทำงานยังไง

ในบทความนี้ ผมจะมาอธิบายการทำงานของ ระบบ AR Code นะครับโดยจะยกตัวอย่างทั้งหมดเป็นภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นครับ

ภาพนี้เป็นกระบวนการแรกที่เราจะใช้แอพพลิเคชั่น AR Code คือ เปิดแอพพลิเคชั่น ต่อจากนั้นคุณสแกน หรือส่องที่ภาพ ที่เป็น AR Code

ระบบ AR Code จะทำการจับจุดต่างของสี ที่เกิดขึ้นในหน้ากล้องทั้งหมด ซึ่งกระบวนการนี้เอง ที่จะใช้การทำงานทรัพยากรความสามารถของสมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก จึงควรใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ในการใช้งาน เพื่อให้การทำงานได้ราบรื่น

และด้วยเหตุผลการจับจุดสีต่าง ๆ ของสีนี้เอง จำเป็นที่จะต้องใช้ภาพ Marker ที่มีจุดต่างของสีเยอะ การทำงาน AR Code จะยิ่งดีขึ้น

ขั้นตอนการเทียบจุดต่างของสีเพื่อความแม่นยำ ควรใช้ภาพ Marker ที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ

เมื่อระบบ AR Code คำนวณแล้วว่าจุดต่างของสีที่พบ กับระบบที่มี คล้ายกันหรือเหมือนกัน ระบบจะสร้างพื้นผิวตารางเพื่อจับแกนว่าแกนใดเป็นทิศทางไหน x y หรือ z ถ้าภาพที่เป็น Marker ของเรามีรายละเอียดน้อยการคำนวณจะทำได้ยากและเกิด อาการสั่น จึงไม่แนะนำภาพ Marker ที่มีรายละเอียดน้อย

เมื่อระบบ AR Code สามารถจับแกน X Y Z ได้เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาจะแสดงผลขึ้นมา

เนื้อหา AR Code จะอยู่ติดกับแผ่นได้อย่างแนบแน่น

AR BANGPU

iOS Download

Android Download

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับเทคโนโลยีสามมิติเสมือนจริง (AR Code) สถานตากอากาศบางปูฯ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ มิได้เป็นเพียงที่พักตากอากาศ ทานอาหาร หรือเต้นลีลาศริมทะเลอีกต่อไป แต่ที่แห่งนี้ ยังมีเรื่องราวทางธรรมชาติให้ค้นหาอีกมากมาย รอคอยทุกท่านให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติใกล้เมือง และที่แห่งนี้ กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากลอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ ห้องเรียนธรรมชาติกลางเมืองอุตสาหกรรม เปิดโลกการเรียนรู้สู่เรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน อย่างเป็นระบบ และข้อมูลพื้นฐาน 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู ตั้งแต่ จากภูเขาถึงทะเล ป่าชายเลน หาดโคลน และโลกของนก

Marker