กรกฎาคม 20, 2021

Interactive – กสทช งานบิ๊กแบง 2017

โปรแกรมนี้จะใช้หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ และหน้าจอธรรมดาแบบสัมผัสได้ ซึ่งบนหน้าจอแบบที่สัมผัสได้ จะมีกล้องเว็บแคมอยู่ โดยผู้เล่นสามารถถ่ายรูป โดยจะมีกรอบใบหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับระดับใบหน้าให้ตรงและกดถ่ายรูป ต่อจากนั้นสามารถพิมพ์ชื่อลงไปเป็นภาษาอังกฎษ เพื่อให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่าการพิมพ์ภาษาไทย ต่อจากนั้นกดส่งเพื่อประสานหน้าตาของผู้เล่นไปยังโมเดล 3 มิติ พร้อมชื่อบนชุดนักบินอวกาศ
กรกฎาคม 20, 2021

ระบบถ่ายรูปในงานสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปบนพื้นหลังสีเขียวโดยระบบนี้ จะทำการดูดสีเขียวด้านหลังออกไป และใส่ภาพพื้นหลังจากฉากละครเข้าไปแทนที่ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแทนคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้ iPad ทดแทน เพื่อมีราคาเช่าที่ถูกกว่าคอมพิวเตอร์ + กล้องเว็บแคม โดยลูกค้าสามารถเตรียม iPad มาเองได้