กันยายน 24, 2022

Can do

แอปพลิเคชัน Can do ถูกสร้างออกมาเพื่อ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ กระบวนการ การเขียน Code ในรูปแบบเกมลากวาง เพื่อปูพื้นฐานของการเรียน Coding แบบง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็ก จำนวนภาระกิจมีทั้งหมด 20 ภาระกิจ ให้ผู้เรียนวางแผนให้ตัวละคน วางแผนคำสั่งให้ตัวละคนไปตามช่อง ที่กำหนดไว้ ด้วยคำสั่งที่มี